Aktywna młodzież | Młodzieżowe Rady Dzielnic w Lublinie | Fundacja KReAdukacja

CZYM SĄ MŁODZIEŻOWE RADY DZIELNIC W LUBLINIE?

Młodzieżowe Rady Dzielnic to nieformalne grupy młodzieży stale działające na rzecz rozwoju społeczno – kulturalnego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic. Celem Młodzieżowych Rad Dzielnic jest reprezentowanie interesów młodzieży i włączanie młodzieży w działania na rzecz dzielnic. 

Rady są kadencyjne, co roku odbywają się wybory Młodzieżowych Radnych.
Do Młodzieżowej Rady Dzielnicy mogą kandydować osoby w wieku 13 – 19 lat, uczące się i/lub mieszkające w danej dzielnicy.

Młodzieżowe Rady Dzielnic nie są związana z żadną partią polityczną
lub ugrupowaniem politycznym. Inicjatorem powstania grup i instytucją wspierającą ich działanie jest Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja.

DZIAŁANIA MŁODZIEŻY WSPIERAJĄ

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Fundacja KReAdukacja
Swiss Contribution
Elorys
Euroregion Bałtyk
700 lat Miast Lublin
Dzielnice Kultury w Lublinie
Kuratorium Oświaty w Lublinie

AKTUALNOŚCI

Taniec dworski na 450-lecie Unii Lubelskiej Młodzieżowych Rad Dzielnic w Lublinie-Fundacja KReAdukacja

Taniec dworski na 450-lecie Unii Lubelskiej

Młodzieżowe Radne Dzielnic z Lublina postanowiły uczcić rocznicę Unii Polsko-Litewskiej, ucząc mieszkańców naszego miasta tańca dworskiego z okresu. Inicjatywa przeprowadzona została 16 czerwca w pięknej …

Międzypokoleniowy Bal Charytatywny 2018

Kolejna inicjatywa naszych młodzieżowych radnych biorących udział w projekcie odbyła się 27 października. Tym razem postanowili oni zrealizować inicjatywę dla seniorów, połączoną ze zbiórką na …

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja

ul. Krakowskie Przedmieście 13/7, 20-002 Lublin

e-mail: fundacja@kreadukacja.org

Sylwia Ciołek: 505 407 903

Paulina Sowa: 500 360 499

Ewelina Pyzik: 504 603 332

(przed przyjściem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy)

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja

jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych.

Organizujemy i prowadzimy: warsztaty edukacyjne dla szkół podstawowych i średnich, projekty edukacyjne i kulturalne z młodzieżą, wizyty studyjne dla gości z zagranicy.

 

Strona powstała w ramach projektu „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017 r.”

współfinansowanego przezMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Fundacja KReAdukacja