Projekt „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2018″ jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ma on na celu integrację społeczną 20 młodych osób związanych z trzema dzielnicami Lublina – Czechowem Południowym, Wieniawą i Wrotkowem. Osoby te potrzebują silnego wsparcia organizacyjnego świeżo rozbudzonej aktywności społecznej – są to członkowie Młodzieżowych Rad Dzielnic z wyżej wymienionych dzielnic.

W trakcie działań projektowych młodzi ludzie uczestniczą w szeregu zajęć z zakresu edukacji kulturalnej (np. realizacja inicjatyw społeczno-kulturalnych, udział w szkoleniach), historycznej (np. wizyta w Parlamencie) oraz medialnej (np. organizacja debaty na zakończenie projektu). Działania te pozwolą na bardziej świadome angażowanie się młodzieży w życie środowiska lokalnego, co minimalizuje ryzyko wystąpienia u niej zachowań ryzykownych, prowadzących do wykluczenia społecznego.

Każda z Młodzieżowych Rad działa przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym opiekuna z ramienia Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja.

DZIAŁANIA MŁODZIEŻY WSPIERAJĄ

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Fundacja KReAdukacja
Swiss Contribution
Elorys
Euroregion Bałtyk
700 lat Miast Lublin
Dzielnice Kultury w Lublinie
Kuratorium Oświaty w Lublinie

AKTUALNOŚCI

Widok na dzielnicę Czechów w Lublinie-Gazetka o Czechowie-Fundacja KReAdukacja

Gazetka Czechów 2020

Ze względu na pandemię część działań młodzieżowych radnych została przeniesiona do Internetu. Przedstawiamy inicjatywę on-line radnych z Młodzieżowej Rady Dzielnicy Czechów Południowy, zrealizowaną w ramach...

Read More

Gazetka Wieniawa 2020

Ze wzgledu na pandemie część działań młodzieżowych radnych została przeniesiona do sieci. Przedstawiamy inicjatywe on-line radnych z Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wieniawa, zrealizowana w ramach projektu...

Read More

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja Lublin (1)

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja

ul. Krakowskie Przedmieście 13/7, 20-002 Lublin

e-mail: fundacja@kreadukacja.org

Sylwia Ciołek: 505 407 903

Paulina Sowa: 500 360 499

Ewelina Pyzik: 504 603 332

(przed przyjściem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy)

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja

jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych.

Organizujemy i prowadzimy: warsztaty edukacyjne dla szkół podstawowych i średnich, projekty edukacyjne i kulturalne z młodzieżą, wizyty studyjne dla gości z zagranicy.

Strona powstała w ramach projektu “Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017 r.”

współfinansowanego przezMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Fundacja KReAdukacja