„Aktywne postawy młodzieży” – nowa edycja

Młodzieżowe Rady Dzielnic w Lublinie | Fundacja KReAdukacja Od czerwca 2018 realizujemy kolejną edycję projektu „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2018”. W ramach projektu 20 uczestników z Młodzieżowych Rad Dzielnic: Wieniawa, Wrotków oraz Czechów Południowy weźmie udział w kolejnych szkoleniach oraz przygotuje inicjatywy dla społeczności lokalnych. A już w pierwszym tygodniu wakacji czeka ich wyjazd integracyjny w Góry Świętokrzyskie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Fundacja KReAdukacja