Aktywna młodzież | Młodzieżowe Rady Dzielnic w Lublinie | Fundacja KReAdukacja

POZNAJ AKTYWNOŚĆ MŁODZIEŻOWYCH RAD DZIELNIC W LUBLINIE

galeria młodzieżowych rad dzielnic

Międzypokoleniowy bal charytatywny

Bal charytatywny na leczenie Mateuszka

DZIAŁANIA MŁODZIEŻY WSPIERAJĄ

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Fundacja KReAdukacja
Swiss Contribution
Elorys
Euroregion Bałtyk
700 lat Miast Lublin
Dzielnice Kultury w Lublinie
Kuratorium Oświaty w Lublinie

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja

jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych.

Organizujemy i prowadzimy: warsztaty edukacyjne dla szkół podstawowych i średnich, projekty edukacyjne i kulturalne z młodzieżą, wizyty studyjne dla gości z zagranicy.

Strona powstała w ramach projektu “Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017 r.”

współfinansowanego przezMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Fundacja KReAdukacja