Grupa powstała pod koniec 2014 roku, we współpracy z XIV Liceum Ogólnokształcącym, na terenie którego odbywają się spotkania Rady. Dotychczasowe inicjatywy podejmowane przez młodzież to m.in. cykl zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, zbiórki darów, bale dla seniorów, happeningi.
Co roku, w czerwcu, Rada organizuje piknik rodzinny dla dzieci i rodziców. Wśród piknikowych atrakcji dużym powodzeniem cieszą się zawsze stoiska związane z wojskowością.

prezydium RADY:

Przewodnicząca: Francesca Niedźwiadek
Wiceprzewodniczący: Jakub Pawłowski
Skarbnik: Martyna Tedorowicz

galeria aktywności

Trwa aktualizacja bazy zdjęć aktywności Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków w Lublinie. Zapraszamy wkrótce.

Polub Młodzieżową Radę
Facebook Pagelike Widget

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja

jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych.

Organizujemy i prowadzimy: warsztaty edukacyjne dla szkół podstawowych i średnich, projekty edukacyjne i kulturalne z młodzieżą, wizyty studyjne dla gości z zagranicy.

Strona powstała w ramach projektu “Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017 r.”

współfinansowanego przezMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Fundacja KReAdukacja