Bal charytatywny na leczenie Mateuszka - Młodzieżowe Rady Dzielnic w Lublinie

Bal charytatywny na leczenie Mateuszka

W sobotę 28 października odbyła się wspólna inicjatywa Młodzieżowych Rad Dzielnic: Wieniawa, Wrotków i Czechów Południowy. Młodzi radni, biorący udział w projekcie “Aktywne postawy młodzieży” zorganizowali bal charytatywny, połączony ze …